CONVOCATÒRIA PLACES

Convocatòria Professorat Associat Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears [BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]

Annex 3 - Model per participar en la convocatòria de selecció de professors associats del CSMIB [PDF]
Annex 4 - Model de declaració escrita del fet de no estar inhabilitat [PDF]
Annex 5 - Model de declaració de compatibilitat [PDF]


Nomenament de la comissió tècnica de selecció per a la convocatòria per a la selecció de professorat associat per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent del CSMIB [PDF]

ACTES RELATIUS A LA CONVOCATÒRIA PROFESSORAT ASSOCIAT 2018

20180622 - Addenda al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180621 - Llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180620 - Convocatòria per a la Fase 1 de Professorat associat per al CMSIB [PDF]
20180620 - Acta de la Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció de Professorat Associat de la FESMAE-IB per al CSMIB [PDF]Convocatòria Professorat Associat Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears[BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]