CONVOCATÒRIA PLACES

Concurs per a la selecció provisonal de director del CSMIB:

Palma, 3 de setembre de 2021
Lista Provisional [PDF]
Lista Definitiva [PDF]

Convocatòria per a seleccionar professors interins per impartir les àrees de coneixement següents:

Palma, 9 de setembre de 2021
Procés de selecció de la plaça de professor d'e 'Interpretació per a l' 'ESADIB [PDF].
Procés de selecció de la plaça de Teoria Teatral per a l'ESADIB [PDF].
Es disposeen de 3 dies hàbils a partir de demà 10 de setembre per fer reclamacions. Les reclamacions han d’anar dirigides al Inspector Educatiu Miguel Ángel Tirado - matiradodie@gmail.com

Palma, 23 de juliol de 2021
Criteris selectius - Professor de l’àrea de teoria teatral [PDF]
Criteris selectius - Professor de l’àrea d’interpretació [PDF]

Anunci i bases de la convocatòria dels directors dels centres d'ensenyaments artístics superiors per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Palma, 23 de juliol de 2021
Llista provisional de pre-candidats admesos i exclosos del concurs per a la selecció provisional de director de l'ESADIB: [PDF]
Llista definitiva dels candidats admesos i exclosos del concurs per a la selecció provisional de director de l'ESADIB: [PDF]Palma, 22 de juliol de 2021
Nomenament dels membres del concurs per a la selecció de director provisional de l'ESADIB: [PDF]

Palma, 6 de juliol de 2021
Anunci i bases de la convocatòria: [PDF]Oferta laboral professor de l’especialitat de Saxòfon per a la FESMAE

Palma 13 de maig de 2021
Publicació de la diligència de l'acta de la prova d'interpretació de la plaça de professor de saxòfon: [PDF]
Acta de la prova d'interpretació [PDF]

Palma 16 d'abril de 2021
Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el codi d'identificació RLT: L0245000D
Informació de l'oferta [AQUÍ]

Oferta laboral Oficial Primera per a la FESMAE

Palma, 13 de maig de 2021
Diligència de la publicació de l'acta de les puntuacions de les entrevistes [PDF]
Acta de la puntuació de l'entrevista realitzada als candidats a la plaça d'oficial primera de manteniment [PDF]

Palma, 4 de maig de 2021
Extracte de la reunió de la comissió tècnica de selecció de personal laboral per a la plaça d'oficial primera de manteniment per a la fundació per als estudis superiors de música iarts escèniques de les illes balears (FESMAE-IB) [PDF]
Acta del barem dels candidats oficial primera de manteniment amb la puntuació màxima sense comptar amb l'entrevista segons l’òrgan de selecció de la Fundació per als esrudis superiors de música i arts escèniques de les Illes Balears [PDF]

Palma, 13 de gener de 2021
Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el nombre d'oferta 04 2021 000055
Informació de l'oferta [AQUÍ]