CONVOCATÒRIA PLACES

Oferta laboral professor de l’especialitat de Saxòfon per a la FESMAE

Palma 16 d'abril de 2021
Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el codi d'identificació RLT: L0245000D
Informació de l'oferta [AQUÍ]

Oferta laboral Oficial Primera per a la FESMAE

Palma, 4 de maig de 2021
Extracte de la reunió de la comissió tècnica de selecció de personal laboral per a la plaça d'oficial primera de manteniment per a la fundació per als estudis superiors de música iarts escèniques de les illes balears (FESMAE-IB) [PDF]
Acta del barem dels candidats oficial primera de manteniment amb la puntuació màxima sense comptar amb l'entrevista segons l’òrgan de selecció de la Fundació per als esrudis superiors de música i arts escèniques de les Illes Balears [PDF]

Palma, 13 de gener de 2021
Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el nombre d'oferta 04 2021 000055
Informació de l'oferta [AQUÍ]